:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 11 ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนสร้างศูนย์มะเร็งในอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 326,000.- บาท โดยมีแพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ รองประธาน กรรมการมูลนิธิ คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณรำไพพรรณ มีชูรส กรรมการเหรัญญิก ร่วมรับเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-07-11
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ