:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  การรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

จิตอาสา "คุณช้างจับมือ"
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 คณะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ผสว.) ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลต่อสาธารณประโยชน์ จัดทำโครงการจิตอาสา "คุณช้างจับมือ" โดยตัดเย็บหมอนเป็นอุปกรณ์ช่วยบำบัดอาการมือเกร็งหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงของผู้ป่วยอัมพฤกษ์และอัมพาต ส่งมอบให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 240 ตัว โดยมีกรรมการผู้จัดการมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) และนพ.วีระ ปรีชา หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-06-15
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ