:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
คณะศิษย์เก่าเตรียมอุดม ห้อง 104 รุ่น 37 นำโดยแพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสร้างศูนย์มะเร็งในอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 330,511.- บาท และคุณพัชนี-คุณสมชาย-คุณณณัฐ จิตตวิสุทธิวงศ์ ร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีก จำนวน 300,000.- บาท โดยมีประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และคณะร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-05-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ