:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุภณ ศรีพลากิจ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 300,000.- บาท โดยมีนพ.มานัส โพธาภรณ์ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-05-12
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ