:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ภาพส่งมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 5 เครื่อง
ครุภัณฑ์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง ส่งมอบ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 (หน่วยไตเทียม ตึกสิรินธร ชั้น 5) มูลค่า 210,000.00 บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-18
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ