:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
วันที่ 12 เมษายน 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีโดยประธานกรรมการมูลนิธิฯ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ ราชวิถี จากมีผู้อปการคุณดังนี้ 1. คุณชัชชัย ติยัพเสน จำนวน 500,000.- บาท 2. นาวาเอกหญิงวราภรณ์ เหลืองประเสริฐ จำนวน 500,000.- บาท 3. คุณวัลภา นนท์ธนาภรณ์ จำนวน 500,000.- บาท 4. คุณถวัลย์ นนท์ธนาภรณ์ จำนวน 500,000.- บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-25
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ