:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณณรงค์ - คุณเครือวรรณ สังวาลย์ เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 300,000.- บาท โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธานมูลนิธิ และคณะ เป็นผู้รับมอบ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ