:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 คุณธีระ ณ วังขนาย และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 2,000,000.- บาท เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธาน มูลนิธิ และคณะร่วมรับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ