:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คุณประคอง บัตรพรรธนะ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ และคณะ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 1,000,000.- บาท โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-07
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ