:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี

สมทบทุนเพื่อกองทุนงานโรคหัวใจอายุรกรรม
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณสีอุไร จิปิภพ จำนวน 1,000,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุน งานโรคหัวใจอายุรกรรมในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์ มานัส โพธาภรณ์ ประธานมูลนิธิฯ และนายแพทย์ธนรัตน์ ชุนงาม ประธานกองทุนงานโรคหัวใจอายุรกรรม เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-07
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ