:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ราชวิถี จากผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้ 1. คุณปรีดา สว่างศรี และครอบครัว จำนวน 100,000.- บาท 2. คุณปรีชา บุญเจริญสมบัติ จำนวน 100,000.- บาท 3. บริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ป จำนวน 100,000.- บาท โดยมีคุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการมูลนิธิ และ คุณรำไพพรรณ มีชูรส กรรมการเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ