:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งานโรคไต) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โรคไตของโรงพยาบาลราชวิถี โดยคุณนิธิมา เทพวนังกูร จำนวน 200,000.- บาท คุณประกอบ ชีพภักดี จำนวน 170,000.- บาท คุณประกิจ ชีพภักดี จำนวน 100,000.- บาท คุณญาณินท์ ชีพภักดี จำนวน 50,000.- บาท และ คุณทศพล พฤกษรังรักษ์ จำนวน 20,000.- บาท โดยมีประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ราชวิถี และบุคลากรทางการแพทย์ (งานโรคไต) เข้าร่วมรับบริจาคด้วย
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ