:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ภาพส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง งานโรคหัวใจ
ครุภัณฑ์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง บริจาคโดย คุณวิภา สินาโรจน์ และคณะ ร่วมกับ กองทุนงานโรคหัวใจ ส่งมอบ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 งานโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ มูลค่า 1,800,000.00 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-18
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ