:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี

ร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนตับ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับมอบเงินจากคุณอุไรวรรณ นาคเลื่อน เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 40,000.- บาท และเพื่อ สมทบกองทุนผ่าตัดเปลี่ยนตับ จำนวน 60,000.- บาท โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับอมบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-07
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ