:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ศ.พญ.สมปอง รักษาศุข ได้บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท จำนวน 1 คัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-06
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ