:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินจากคุณสุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ เพื่อสมทบทุนอาคาร ศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 150,000.- บาท โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ กรรมการผู้จัดการ และคุณรำไพพรรณ มีชูรส เหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ