:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

บริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งานโรคไต) โดยคุณนภาพร - คุณนงนุช และคุณนภดล ไกรพานนท์ จำนวน 110,000.- บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ