:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี

รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิได้รับมอบเงินจากรองอธิบดีกรมการแพทย์ (นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล) และครอบครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 100,000.- บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-11-20
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ