:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บ. เคโมฟายล์ จำกัด สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์
บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 300,000.- บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ