:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ภาพส่งมอบเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง บริจาคโดย คุณชุลี อินทรโกเศศ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0082041 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งมอบ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 (หน่วยไตเทียม ตึกสิรินธร ชั้น 5) มูลค่า 280,000.00 บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-18
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ