:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

รับมอบเงินจากคุณนิลรัตน์ วรรณศรี เพื่อสมทบทุน
วันที่ 22 เมษายน 2558 มุลนิธิฯ ได้รับมอบเงินจากคุณนิลรัตน์ วรรณศรี เพื่อสมทบทุน อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 500,000 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ