:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

รับมอบเงินจากหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน
วันที่ 10 เมษายน 2558 มูลนิธิฯ ได้รับมอบเงินจากหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การรแพทย์ราชวิถี
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ