:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  การรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

รับมอบเครื่องฟอกไต และกล้องจุลทรรศน์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรคไต
วันที่ 8 เมษายน 2558 คุณอนุวัฒน์ - คุณนงนุช หลายกิจรุ่งเรือง และครอบครัว มอบเครื่องฟอกไต และกล้องจุลทรรศน์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรคไต จำนวน 1,090,000 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-18
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ