:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ค้นหา 

รับมอบทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและผู้แทนโรงพยาบาลราชวิถี นำโดยคุณประนอม ดวงใจ...
 รายละเอียด 

ผู้มีอุปการคุณรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 กำหนดจัดงานครบรอบ 65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากผู้มีจิตศรัทธา...
 รายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง"

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง...
 รายละเอียด 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง...
 รายละเอียด 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าถวายเงิน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาราชวิถี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี...
 รายละเอียด 

จำหน่ายยาหม่อง

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำหน่ายยาหม่อง เพื่อบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก วิงเวียนศีรษะ จำนวน 2 ขนาด 1) ขนาด...
 รายละเอียด 

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรีญเงินดิเรกคุณาภรณ์

วันที่ 21 เมษายน 2558 งานครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิฯ...
 รายละเอียด 

ออกหน่วยบองมาร์เช่

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิฯ ร่วมงาน "เทศกาลแห่งความรักและการให้" ครั้งที่ 5 ณ ตลาดนัดบองมาร์เช่...
 รายละเอียด 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี...
 รายละเอียด