:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ค้นหา 

รับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีมีความประสงค์จะจ้างบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 ตำ แหน่ง อัตราเงินเดือน 9,110.-...
 รายละเอียด 

จำหน่ายส.ค.ส.

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจัดทำส.ค.ส. ปี ๒๕๖๐ รายได้เพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี...
 รายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ"

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ...
 รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ...
 รายละเอียด 

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมพิธีถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559...
 รายละเอียด 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา...
 รายละเอียด 

รับมอบทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและผู้แทนโรงพยาบาลราชวิถี นำโดยคุณประนอม ดวงใจ...
 รายละเอียด 

ผู้มีอุปการคุณรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 กำหนดจัดงานครบรอบ 65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากผู้มีจิตศรัทธา...
 รายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง"

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง...
 รายละเอียด 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง...
 รายละเอียด