:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ค้นหา 

ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง แม่บ้าน

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา...
 รายละเอียด 

รับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีมีความประสงค์จะจ้างบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 ตำ แหน่ง อัตราเงินเดือน 9,110.-...
 รายละเอียด 

จำหน่ายส.ค.ส.

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจัดทำส.ค.ส. ปี ๒๕๖๐ รายได้เพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี...
 รายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ"

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ...
 รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ...
 รายละเอียด 

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมพิธีถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559...
 รายละเอียด 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา...
 รายละเอียด 

รับมอบทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและผู้แทนโรงพยาบาลราชวิถี นำโดยคุณประนอม ดวงใจ...
 รายละเอียด 

ผู้มีอุปการคุณรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 กำหนดจัดงานครบรอบ 65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากผู้มีจิตศรัทธา...
 รายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง"

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง...
 รายละเอียด