:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ค้นหา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสอบสัมภาษณ์ "ครูพี่เลี้ยง"

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ...
 รายละเอียด 

ประกาศรับสมัคร "ครูกิจกรรมการเรียนการสอน"

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลตำแหน่ง "ครูกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา...
 รายละเอียด 

ประกาศรับสมัคร "ครูพี่เลี้ยง"

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลตำแหน่ง...
 รายละเอียด 

โครงการปลูกดาวเรืองถวายพ่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี...
 รายละเอียด 

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่ง แม่บ้าน

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี...
 รายละเอียด 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 23...
 รายละเอียด 

ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง แม่บ้าน

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา...
 รายละเอียด 

รับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีมีความประสงค์จะจ้างบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 ตำ แหน่ง อัตราเงินเดือน 9,110.-...
 รายละเอียด 

จำหน่ายส.ค.ส.

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจัดทำส.ค.ส. ปี ๒๕๖๐ รายได้เพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี...
 รายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ"

ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ...
 รายละเอียด