มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมพิธีถวายความอาลัย

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมในพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ราชวิถีและเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น 1 ตึกสิรินธร