มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก

   มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7997 ถึง 9 ร่วมบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 051-2-16322-1 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ 029-2-60574-9 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลย์ สนามเป้า เลขที่ 210-0-56926-4 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 013-1-77009-8 5. ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน เลขที่ 050012284878 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี เลขที่ 044-1-34621-7 บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชว­ิถี ชื่อบัญชี "ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 051-2-69056-1 หรือ บริจาคผ่านบริษัท เคานเตอร์เซอร์วิส จำกัด (ร้าน Seven Eleven)

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี