มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

ยอดเงินบริจาค
64,065,700.75 บาท
 
12.81%
เป้าหมายการรับบริจาค บาท

เรื่องราวชีวิต ที่ได้ไปต่อ

วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี- เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


- เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย สวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี


- เพื่อช่วยเหลือในกิจการของโรงพยาบาล


- ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด


- เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ศูนย์การแพทย์ ราชวิถี

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี