มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

วิธีการบริจาค

 1. บริจาคได้โดยตรงที ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี, ประธานมูลนิธิราชวิถี เบอร์โทร.0-2354-8138 ต่อ 3217-9

 2. บริจาค ณ จุดรับบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิริธร โรงพยาบาลราชวิถี

 3. บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี"มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ดังนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาสนามเป้า บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาอาคารยาคูลย์ บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ บัญชีเลขที่ 05001228487-8
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7

4. บริจาคโดยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และ "หรือผู้ถือ"ธนาคาร..................หมายเลขเช็ค..................
5. บริจาคโดยธนาณัติ สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ปณ.ราชเทวี 10401"


  (กรณีโอนเงินบริจาคผ่านธนาคาร ขอให้ส่งสำเนาสลิปฝากเงินได้ที่ เบอร์แฟกซ์ 02-354-7996 หรือส่ง E-mail : rajavithihospitalfoundation@gmail.com ระบุชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เเละระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาค เพื่อมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ประจำปีนั้น)