มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

การติดต่อมูลนิธิ

การติดต่อ มูลนิธิ

1. จุดรับบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิริธร โรงพยาบาลราชวิถี
2. สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิริธร โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 0-2534-7997-9 ,
โทรสาร 0-2534-7996
3. http://www.rajavithihospitalfoundation.org
4. E-mail : rajavithihospitalfoundation@gmail.com

ที่อยู่ มูลนิธิ

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไทย เเขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400