มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News


สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ประธานกรรมการมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินจำนวน 2,000,000.- บาท จากคุณฐิติพันธ์ จิปิภพ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี<