มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News


สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนำโดยประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคุณณรงค์-คุณประภาพรรณ จันทร์นวล จำนวน 300,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี<