มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนำโดยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) พร้อมด้วย กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก ดร.สุธี มีนชัยนันท์ จำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

  รูปภาพประกอบ

<

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี