:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  การรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ค้นหา 

สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี นำโดยประธานมูลนิธิ, รองประธานและกรรมการผู้จัดการ...
 รายละเอียด 

รับมอบเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ได้รับมอบเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต...
 รายละเอียด 

จิตอาสา "คุณช้างจับมือ"

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 คณะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ผสว.) ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย...
 รายละเอียด 

รับมอบเครื่องมือแพทย์ จากทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ"

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นพ.อุดม เชาวรินทร์...
 รายละเอียด 

รับมอบเครื่องฟอกไต และกล้องจุลทรรศน์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรคไต

วันที่ 8 เมษายน 2558 คุณอนุวัฒน์ - คุณนงนุช หลายกิจรุ่งเรือง และครอบครัว มอบเครื่องฟอกไต และกล้องจุลทรรศน์...
 รายละเอียด